Storstadsradion i mars 1994, inför folkomröstningen om EU

Psykoanalytikern Staffan Lang var en av gästerna i Storstadsradions program “Tiden”, som jag ledde i början av 1994 innan stationen gick i konkurs. Producent var Ulf Kristofferson.

(Det här är ett utdrag ur den sista programtimmen på drygt 20  minuter och vi kommer in abrupt i samtalet med Staffan Lang, som beskrev väljarattityder och -känslor ett halvår för EU-omröstningen.)