En podd om verkligheten och allting annat. Christer Sturmark och Staffan Dopping filosoferar om sådant som är aktuellt i tiden och som de bryr sig om. Det handlar om politik, nyheter, medier, vetenskap – ofta med fokus på hur händelser och skeenden ramas in i medierapportering och offentlig debatt.

Load More