Tänk om det var rätt från början – eller två sätt att bemöta seriös kritik

En forskningsstudie berör risken att få allvarligt missbildade barn, och man har upptäckt en riskökning om modern är överviktig. Det räcker att modern är lätt överviktig för att risken ska öka, enligt studien. Men när resultatet förvandlas till nyhetsjournalistik framställs riskökningen i termer som skrämmer många kvinnor, och överviktiga personer tycks uppfatta nyheten som ännu en […]

Se hela inlägget