Intervju med Agnetha Fältskog

I samband med att Agneta Fältskog lanserade sin tredje engelskspråkiga LP “I stand alone” intervjuade jag henne för Radio Stockholm. (Jag minns inte var reportaget sändes. Dateringen är också osäker, men det måste ha varit 1987.)