Folkomröstning om att dela Botkyrka kommun 1981 – “Att dela eller inte dela…”

Så här långa trailer (“trallor”) kunde man göra i radio i början av 80-talet. I det här fallet gällde det Botkyrka kommun, som 1981 höll folkomröstning om att dela kommunen i två.