Har jag normaliserat rasism nu?

Jag är måttligt förtjust i grundtanken bakom den allt synligare opinion som vill lägga större uppmärksamhet kring ”ras” och hudfärg och inte mindre. Skälet är helt enkelt att jag anser att rasism bäst undviks genom att vi i debatten avstår från att kategorisera oss själva och våra medmänniskor i hudfärgstermer. Detta innebär att jag inte […]

Se hela inlägget