Fjantigt av Viggo

I dagens Resumé skriver chefredaktören Viggo Cavling om Försvarsmaktens rekryteringskampanjer. Han tycks inte förstå att uppgiften att rekrytera personal är en förutsättning för att det över huvud taget ska vara möjligt att lösa myndighetens uppgifter, både här hemma och internationellt. Det är lite fjantigt av Viggo att kalla den kommunikationen för propaganda. PR, okej – […]

Se hela inlägget