Meny Stockholm sommaren 1981

I Meny Stockholm fick allt möjligt plats. I det här fallet en vandring i Stockholm med moderata borgarrådet Carl Cederschiöld, och också ett möta med skådespelaren Tor Isedal m fl.