Podden om svenska språket, eftersnack SPRÅKFORUM

I dag arrangerade Språktidningen ännu en gång Språkforum, en heldag om svenska språket med forskare, språkvårdare och språkentusiaster. Jag var en av de entusiastiska åhörarna, och efter att språkdagen var över samlade jag några av deltagarna till ett samtal om det som hade varit.

Vi samlades i baren på Rival, där Språkforum hölls. Gäster är:

Maria Bylin, språkvårdare på Institutet för språk och folkminnen

Maria Arnstad, redaktör på Språktidningen

Lennart Hellspong, professor i retorik på Södertörns högskola

Annika Andersson, universitetslektor i svenska som andraspråk, Linnéuniversitetet

ur ordsvallet:

Det har under flera århundraden förekommit att man då och då använt -e om kvinnor. (Maria Bylin)
 
Det ska vara verkligt könsneutralt, både i språket och i samhället. Är jag en drömmare som kan glömma såna här tankar? (Staffan )
 
Diskussionen i sig är verkligt könsfixerad. (Maria Arnstad)
 
Man kommer inte ifrån de här normativa aspekterna därför språket i hela sitt väsen är normerande. (Lennart Hellspong)
 
Det är ju väldigt lätt att vara i den privilegierade zonen som man. (Annika Andersson)
 
Man måste visa hensyn. (Staffan)
 
Det underlättar med ett visst mått av tolerans, inte bara om man är språkvårdare. (Maria Bylin)
 
Det är som ett gatukrig om dom här orden, det är ingen ordning… (Staffan)
 
Man kan säga att det här är en del av demokratin att vi slåss om orden. Att vi genom språket diskuterar väldigt viktiga politiska frågor. (Maria Bylin)
 
Språket SKA innehålla irritament. (Lennart Hellspong)