Radio Stockholm morgonsändning under ubåtsjakten i Hårsfjärden 1982

Här är en hel del ur en morgonsändning från Radio Stockholm, av allt att döma fredag den 8 oktober 1982. Det är jag själv som programledare (med evenemangstips, önskeskivan, trafik med Sven-Roland mm) och i nyhetssändningarna framgår med all önskvärd tydlighet hur dramatisk fas som då rådde i ubåtsjakten vid Hårsfjärden och Mysingen i Stockholms skärgård.