Studio Ett om internet när det ännu inte har slagit igenom

Under senare delen av 1994 blev det uppenbart att internet skulle bli en betydande faktor i samhället under de närmaste åren. Även om det fortfarande var en rätt begränsad verksamhet och som nådde en klar minoritet av den svenska befolkningen. På årets andra dag bestämde vi på Studio Ett oss för att försöka speja framåt och beskriva internets tänkbara följder under det närmaste året och vidare framöver. Gäster: Ahrvid Engholm m fl. Vid den här tiden var internet så pass nytt (och “tekniknördigt”) att det faktiskt inte var ett självklart viktigt tema i journalistiken. Men jag hade själv på känn att det skulle bli något mycket stort. Det kan låta löjligt i dag, men det var faktiskt inte givet då – i slutet av 1994 när jag började grunna på det här ämnet.