Programledare, moderator, skribent, språkpolis

Programledare, moderator, skribent, språkpolis

Det märkvärdiga med ord är att de betyder något. Jag är särskilt intresserad av det talade ordet, men fascineras av all kommunikation och försöker på olika sätt bidra till att människor blir informerade, möts och förstår varandra.

Moderator

Sätter mig in i syftet, innehållet och målgruppen. Planerar för att rätt frågor hamnar i centrum och med fokus på publiken, leder med fast men ledig hand hela arrangemanget.

Text- & budskapscoach

Analyserar situationen, kan göra en snårig text klar och övertygande och utvecklar muntliga budskap, inklusive tips och träning i att framföra dem effektivt och trovärdigt.

Föreläsare

Visar det fascinerande med ord och berättar hur mitt intresse för språket och rösten ledde in mig på journalistiken. Jag kan också ge exempel på när vi luras med orden.

Poddare

Jag agerar i poddar i flera olika roller. Det kan vara som intervjuare/samtalsledare, som en röst av två eller som ensam talare.

“Podden på tiden”, “Ta mig på orden”, Kvartals “Fredagsintervjun” och “Veckopanelen” är några poddar som jag medverkar i.