Harald Norbelies betydelse för den svenska radion

Jag har haft tre journalistiska chefer som har hjälpt mig på ett sätt så jag inte vet vad som hade hänt om de inte hade funnits. Den första var S-O Malmros, som var chef på regionalradion Stockholmsnytt när jag gjorde en fyra månaders praktik våren 1976. Ett år senare var jag (rekordung) nyhetsuppläsare på ärevördiga […]

Se hela inlägget