Trailer från Radio Stockholms (lite barnsliga) 80-tal

De första åren när Radio Stockholm utökade sina sändningar och provade både kloka och mindre genomtänkta idéer ingick en riklig trailerverksamhet i helheten. Ofta gjordes försök att åstadkomma humor, vilket fungerade ibland. Här är ett slags trailerpotpurri (och en och annan signatur/jingel) från främst 1981 och 1982. Men trallorna med Pekka Langer, som en period […]

Se hela inlägget