Följer Sveriges Radio verkligen demokratiparagrafen?

Jag deltar då och då i en offentlig diskussion om Sveriges Radio och Sveriges Television. Jag har alltid varit intresserad av frågor som rör saklighet och opartiskhet, men på senare tid har jag också ägnat många tankar åt den så kallade demokratiparagrafen. Den blev uppmärksammad i samband med Soran Ismail-affären och den delvis osakliga rapportering som handlade om att opartiskhetskravet skulle förhindra medarbetare att ta avstånd från rasism.

Nyligen hörde jag på ett avsnitt i en podd från Sveriges Radio, “Kvalet”. Och efter den lyssningen ställde jag en fråga på Twitter om inte programledarna i podden borde ha tillämpat demokratiparagrafen och hävdat principen om fri åsiktsbildning mm när de rapporterade om några händelser där politiker hade stoppats från att delta i planerade möten. Jag har senare blivit ombedd att framföra min fråga i mejl till Sveriges Radio, och nedanstående text är en något omarbetad version av det mejl som jag nu har skickat till programföretagets kommunikationsdirektör.

Jag har undrat över valpodden ”Kvalet” med Robin Olin och Henrik Torehammar och varför programledarna inte (såvitt jag kan höra) uttalar sig partiskt när demokratiska värden avvisas eller kränks i reportage och intervjuer. För det är nämligen vad jag anser har skett. Och jag har också i andra radiosammanhang undrat över demokratiparagrafen och i vilka sammanhang den kommer till praktiskt bruk. Jag misstänker att den i de flesta fall är en hyllvärmare. Jag kan ha fel, men det är min bedömning just nu.

Den 5 april publicerades podden ”Kvalet” med rubriken ”Vem får vara med i demokratin?”. Podden inleds med intervjuer om en kalabalik på Kungsholmens gymnasium. Oroligheterna utbröt när Sverigedemokraternas ungdomsförbund besökte skolan och elever försökte välta ett bord och tumultet ledde till att rektorn beslöt att avsluta evenemanget. I fortsatt samtal diskuteras huruvida det var rätt att SD besökte skolan och hur man ska se på de våldsamheter som medförde att ungdomspolitikerna inte kunde fullfölja bokbordsbesöket. I podden talas också en liknande händelse på Globala gymnasiet, där elever som skanderade slagord förhindrade inbjudna Sverigedemokrater från att komma in i skolbyggnaden.

Programledarna lyfter sedan frågan från ett specifikt parti och talar om principerna, om vilka röster som ska få vara med i demokratin. Men jag hör ingenstans att någon av programledarna själva tar ställning i frågan, trots att detta i högsta grad handlar om just det som demokratiparagrafen behandlar. Där står ju bl a:

”Vi ska ta ställning för det demokratiska statsskickets grundidéer, varmed avses fri åsiktsbildning, allmän och lika rösträtt och fria och hemliga val. Vi måste därför ta avstånd från eller bemöta uttalanden som strider mot dessa idéer. Demokratin bygger på det välinformerade offentliga samtalet (prop. 2000/01:94 sid. 34). Radio och tv kan på ett väsentligt sätt bidra till den kunskap och den gemensamma värdebas som är en förutsättning för den demokratiska processen..” 

I podden framförs de respektive åsikterna om det var rätt eller fel att förhindra ett visst partis ungdomspolitiker från att medverka i skolevenemang som likvärdiga. Man kan vara för och man kan vara emot. Men för min del ifrågasätter jag det. Som jag ser det borde programledarna här ha tolkat situationen och innehållet som att demokratiparagrafen borde ”utlösas”. Men de tog inte avstånd från åsikten att det kan vara befogat att handgripligen och med något som liknar underförstått hot om våld stoppa unga politiker från att komma in i en skola dit de var inbjudna. Som jag ser det är det klart att principen om ”fri åsiktsbildning” och ”det demokratiska statsskickets grundidéer” innebär att det här är en situation där programföretagets företrädare ska vara partiska. ”Vi måste alltså ta avstånd från eller bemöta uttalanden som strider mot dessa idéer” som det heter i demokratiparagrafen.

Så min fråga är: fanns det inte skäl här att SR aktivt tog ställning för SDU:s rätt att komma in i skolan utan att hindras av mänskliga murar? Mötesfrihet, yttrandefrihet och det välinformerade offentliga samtalet är två komponenter i det demokratiska statsskickets grundidéer, och fri åsiktsbildning är också det bärande temat i Tryckfrihetsförordningen.

I samband med den stundtals hätska debatten om rasism har demokratiparagrafen kommit att omnämnas, och i det sammanhanget har många skyndat att påpeka att SR och SVT ska vara partiska mot rasistiska uttalanden om sådana framförs i sändningarna. Men de delar av paragrafen som gäller de demokratiska fri- och rättigheterna har en tendens att ignoreras av programföreträdarna, enligt min uppfattning.

Jag erinrar mig också hur SR i P1-morgon följde upp incidenten i Stockholm när Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson hade fått en tårta i ansiktet och en boksignering på ett torg fick avbrytas. I P1-morgon intervjuades partisekreteraren Björn Söder om tårthändelsen. Också här var programledaren till synes helt neutral i frågan huruvida det var acceptabelt eller inte att angripa partiledaren med en tårta. Ja, det var till och med så att partisekreteraren fick en fråga om det kanske hade varit så att Jimmie Åkesson genom sin och sitt partis närvaro på torget hade provocerat politiska motståndare till det som sedan skedde. Den som var offer för en (i mina ögon) odemokratisk attack mot en folkvald politiker blev alltså misstänkliggjord i en fråga från programledaren. Ingenting om någon demokratiparagraf hördes heller här.

Det är ett mångårigt intresse för i första hand saklighets- och opartiskhetsfrågor som är grunden till att jag ställer dessa frågor. Jag anser att det är mycket goda principer i de styrdokument som gäller Sveriges Radio, men jag uppfattar att de i många sammanhang tillämpas nyckfullt eller inte alls. I fråga om opartiskhet tycker jag att oklarheterna om vad det innebär i praktiken består, och i fråga om demokratiparagrafen menar jag, som framgått, att den oftast ligger kvar på hyllan. Vilket innebär att uttalanden som står i strid med fri åsiktsbildning och avståndstaganden från våld och brutalitet får framföras i sändningarna som vilken åsiktsyttring som helst. Trots att ni säger att ni ska vara partiska i dessa avseenden.

Med vänlig hälsning

STAFFAN DOPPING

PS till mina bloggläsare: Det borde inte vara nödvändigt, men jag misstänker att det ändå kan finnas skäl att här nämna att jag inte sympatiserar med Sverigedemokraternas politik. Mitt engagemang handlar om demokratiska principer i allmänhet och public service-bolagens vilja och förmåga att leva upp till sina egna löften och regler i synnerhet. Eftersom Sverigedemokraterna av många i debatten beskrivs som ett parti “som inte är som alla andra” är det särskilt intressant att se hur partiet och händelser runt det skildras och hanteras av Sveriges Radio och Sveriges Television. För det kan väl inte vara så att de grundlagsenliga fri- och rättigheterna och principen om fri åsiktsbildning ska gälla samtliga riksdagspartier utom ett?