Storstadsradion med Arne Domnérus och Karl-Petter Thorwaldsson

Här är en del av programmet “Tiden” i misslyckade reklamradioprojektet Storstadsradion. Här hade vi fått jazzmusikern Arne Domnérus till studion, och på telefon var hans vän och kollega Putte Wickman också med. Sedan kom dånande SSU-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson, som hade rollen som en av programmets “storstadshjärnor”.