Sven-Roland Engström, minnesinslag i Radio Stockholm 27 sept 1993

När jag går igenom minnen och artefakter från min tid på Radio Stockholm kommer jag inte undan Sven-Roland Engström. Han var först reporter på regionalradion, sedan på lokalradion och de senaste åren var han ständigt (men på en halvtidstjänstgöring) trafikreporter. Han var en viktig person under mina första formativa radioår.

Sven-Roland Engström 1976 på regionalradion Stockholmsnytt, som sändes i P3.

När Sven-Roland plötsligt dog på jobbet på Radio Stockholm i september 1993 var jag själv på plats, jag hade gjort en kortare comeback på den radiostation som hade betytt så mycket för mig yrkesmässigt på 80-talet. Några få timmar efter hans död ledde jag ett snabbt planerat minnesprogram om Sven-Roland. Min mor hade vänligheten att spela in sändningen, och här är resultatet: