Radio Stockholm i september 1993: parkeringshuset Elefanten ska jämnas med marken

Det extremt missprydande parkeringshuset Elefanten hade i åratal varit en irritation för innerstadsflanörer i allmänhet och för Radio Stockholms legendariske chef Harald Norbelie i synnerhet. Men Elefantens dagar var räknade.

När jag hade en kort comeback på Radio Stockholm hösten 1993 kom det politiska beskedet om att Elefanten skulle förpassas till de sälla jaktmarkerna. På plats fanns reporter Anders Wennersten tillsammans med Stockholmspartiets vice gruppledare Stella Fare, och i studion fanns Harald Norbelie och jag själv.