Podden på tiden – SKRAPNOSPODDEN

Vi spelade ännu en gång in på Scandic No 53.