Text-tv vilseleder om elförbrukningen

Lita inte på nyhetsjournalisterna! Ofta chansar de bara. Just nu felinformeras vi om det ansträngda svenska eldistributionssystemet. Svt text meddelar att Sverige i dag förbrukar omkring 25 400 megawattimmar el. Men det är EFFEKTEN som är extremt hög i dag, och effekt är inte ett mängd- utan ett intensitetsmått. 25 400 MEGAWATT är något helt annat än lika många megawattimmar.
Svt Text hänvisar till TT och Svenska Kraftnät, men det är någon journalist som har förvrängt Svenska Kraftnäts korrekta information (www.svk.se) och förmodligen velat uttrycka sig “folkligare” eller “begripligare”.
Är det en struntfråga att Sveriges största nyhetsmedier blandar ihop megawatt och megawattimmar? Tja, döm själv. Undrar vad LO skulle säga om Rapport förväxlade timlön med årslön…