Håll din fart för vårt klimat

Klimathotet hänger just nu över alla andra politiska framtidsfrågor. Förväntningarna på våra politiker är högt ställda, och det närmaste halvåret är ovanligt betydelsefullt med tanke på klimatkonferensen i december i Köpenhamn.
Men störst effekt och trovärdighet uppnås om alla är delaktiga och visar engagemang också i praktisk handling. Det är alltid bekvämast att lägga allt ansvar på politikerna, men jag vill att vi alla, du och jag, ska bidra till en önskad utveckling. Och i klimatfrågan är det ovanligt lätt, i alla fall om vi tillhör dem som kör bil ibland.
Trafiksäkerheten
Jag tillhör en minoritet bland Sveriges bilförare. Jag håller alltid fartgränserna. Det är ett antal år sedan jag bestämde mig för att aldrig medvetet överträda tillåten hastighet. Mitt viktigaste skäl till att vara så ”fartstrikt” var till en början trafiksäkerheten – det är sedan länge belagt att ju lägre medelhastighet i vägtrafiken, desto färre omkomna och svårt skadade. Jag har helt enkelt sett det som moraliskt omöjligt att försvara ett beteende som ökar riskerna för fler döda i trafiken.
Men det finns också en trivselaspekt i fartfrågorna, speciellt på 50- och 30-sträckor som alltid ligger invid bostäder. Bullret från biltrafiken ökar betydligt vid högre fart, och jag anser mig inte ha rätt att utsätta boende för mer akustisk nedskräpning än nödvändigt.
Färre döda borde räcka
Egentligen borde ju värdet av att bidra till färre döda och skadade räcka för att motivera bilister att aldrig överträda hastighetsgränser. Men det är uppenbart att det för en majoritet krävs mer. Kanske klimatutmaningen är den ”extrapuff” som skulle kunna förmå fler att hålla farten.
Belastningen på klimatet blir klart högre när en bil körs i högre farter. Dagens förbränningsmotorer fungerar helt enkelt så, vilket innebär att jag bidrar mindre till växthuseffekten om jag kör i 70 än i 90, exempelvis. Enligt DN den 20 juli är besparingen 700 000 ton koldioxid per år om alla Sveriges bilister håller fartgränserna. Observera – det är inte krypkörning vi talar om. Bara att vi inte kör fortare än maxfarten!
Kan du leva med insikten?
Om du tillhör dem som kräver klimatresultat av Fredrik Reinfeldt och andra ledande politiker – kan du då leva med insikten om att du själv pytsar ut onödigt mycket koldioxid i atmosfären för att du njuter av höga farter? Hur ser det moraliska resonemanget ut i så fall?
Jag har egentligen ytterligare ett skäl att hålla fartgränserna. Det legala. Jag anser att det är rätt att ansvariga samhälleliga instanser utfärdar regler för det gigantiska samarbetsprojekt som vi kallar vägtrafik. Jag anser att Vägverket har större förutsättningar att göra rimliga bedömningar i fartgränsfrågor än jag själv och alla andra individer som trafikerar landets vägar. När en fartgräns har beslutats i laga ordning är det rimligt att vi respekterar den. För hur blir det om varje enskild bilist får mandat att fatta individuella fartgränsbeslut?
Alltså: jag har bestämt mig för att aldrig överträda Vägverkets och kommunernas hastighetsgränser. Tänk om vi kunde bli många. Det är ett agerande som räddar liv – uppåt 150 per år om beteendet skulle komma att omfatta alla bilister i Sverige. Vill du vara med i den livräddningsaktionen eller föredrar du att stå utanför?
Ett tungt skäl har tillkommit
Och nu finns det som sagt ett lika tungt skäl till, om inte tyngre: att bidra till att rädda jorden från klimatkatastrof. Det räcker givetvis inte som enskild åtgärd, men det är ett bidrag och det har en mätbar effekt.
Det är dags att förskjuta svenska bilisters ofta lättsinniga syn på fartgränserna. Det handlar ju inte bara om människoliv. Det handlar om hela vår planets överlevnad.
Håll din fart. För vårt klimat.