Tiden, antikvariskt smakprov från Storstadsradion 7 april 1994

På något sätt har drygt 40 minuter ur ett av alla program som vi gjorde på Storstadsradion våren 1994 sparats och hittats. Det här är en bit av programmet “Tiden”, som jag ledde fem dagar i veckan tillsammans med producenten Ulf Kristofferson. En bragd, anser jag, eftersom vi knappt hade några resurser alls utöver oss själva och ett uselt datorprogram för att ta emot TT-telegram. Faktum är att en av våra främsta nyhetskällor var text-tv.

Men program blev det, tre timmar långa, varenda vardag i flera månader. Fram till konkursen, fast jag hoppade av lite före den eftersom jag inte fick betalt alls. I det här exemplet från den 7 april har vi dels en intervju med den då omtalade ICA-handlaren Franzén, som trotsade alkoholmonopolet, och jazzveteranerna Arne Domnérus och Putte Wickman.