2 mars 1994: slutförhandlar inför Sveriges EU-inträde

Här är TT-nyheter och Luncheko från 2 mars 1994, en historisk EU-dag.