Podden på tiden – FROSTENSONPODDEN

Den här podden, bara fyra dagar före valet, spelades in i Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgatan (ett gatunamn som inte är alldeles lätt att uttala).