SVT sätter punkt för punkter

SPRÅKVÅRDSEXTRA! SVT tar äntligen i webb- och tv-texter bort den tusentalsavgränsande punkten i stora tal (som har stört vän av språkordning i åratal). Punkten fyller ingen funktion och försvinner nu, avslöjar publikationen Språkbrevet som jag har kommit över. #sätterpunkt #förpunkt