Podden på tiden – DEN MORALFILOSOFISKA PODDEN

 

ALLRA FÖRST: Jag missar rätt årtal direkt i inledningen och påstår att den här podden utges den 14 januari TJUGOHUNDRASEXTON! Jag ber om ursäkt för fadäsen. Och Christer märkte ingenting….  Suck. Nå.

Vad dryftar vi denna gång? Jo, Sturmark och Dopping belyser i årets första podd bävan inför Trumps installering, den upprörande dödsskjutningen av en pojke i Malmö och polisens kris. Var på skalan mellan ynklig polis och polisstat bör vi vara?

Kan det finnas  anledning att tumma på integriteten i samhället för att bli effektivare mot kriminalitet och terrorism?

Barack Obamas avskedstal gjorde Christer rörd. Staffan kommenterar Obamas prompterbeeende och noterar hur den avgående presidenten beskrev ett antal hot mot demokratin.

Christer lyfter fram filosoferna bakom Wienkretsen, en viktig grupp som har haft betydelse ända sedan de upplöstes genom mord. Wienkretsen var starkt sekulär; hur talar vi om sekularisering i Sverige i dag? Vi reagerar på teologen Joel Halldorfs inlägg i Dagen. Bland annat funderar vi kring påståendet att sekulariseringen gör att det saknas en grund för gemensamma värderingar.