Podden på tiden – KYRKOPODDEN

Om den pågående granskningen av Svenska kyrkan (krognotor, vidlyftigt resande) och om kyrkans kommunikationschefs nedlåtande bloggpost om sekulärhumanismen och om ärkebiskopens “womansplaining”. Också resonemang om åsiktskorridoren – finns den och i så fall, vad karaktäriserar den? Vidare om Svt-reportaget om skolans förment ateistiska religionsundervisning. Och så kommentarer till kulturministerns välkomna signal om att statsbidrag inte ska ges till trossamfund som inte står för demokratiska värderingar. Lite om ABF också och om de grundläggande demokratiska värdena.