Pressetiken debatteras på Publicistklubben

På måndag den 10 maj debatteras pressetik och det blåsväder som Allmänhetens Pressombudsman (PO) hamnat i, och detta sker i Publicistklubbens regi. Sannolikt kan debatten följas via webben om man går in på publicistklubbens hemsida.
Jag har tidigare skrivit om min syn på både bristande pressetisk hantering och om kritiken mot PO Yrsa Steniu
s och jag kommer att vara på plats i Kulturhuset under PK-debatten, som börjar 19.30.
Jag kommer att twittra direkt från debatten, och det kan alla som vill följa på internet på denna URL: www.twitter.com/Sdopping – men ännu bättre är kanske att göra en sökning via så kallad hashtag (#) på www.twitter.com. Då söker du med taggen #pkdebatt och kan följa också andra som twittrar från debatten.

Varför tycker jag att pressetik är så viktigt? Två skäl:
1) En väl fungerande etisk självsanering är förutsättningen för att svenska medier ska slippa täta ingrepp i tryckfriheten.
2) God pressetik kommer att bidra till stärkt förtroende mellan medier och mediekonsumenter. (Dessutom undviks oacceptabla publicitetsskador för enskilda som annars kan få sina liv sönderslagna av besinningslösa medier.)