Den oerhörda anklagelsen

I januari påstod Svenska Dagbladet på nyhetsplats att den informationsstab som jag ledde fram till den 8 december i fjol skulle ha brutit mot grundlagen genom att efterforska tidningens källor. Det skulle ha skett genom att staben begärde att all mejltrafik mellan SvD och en soldat i Afghanistan skulle ”samlas in”. I dag skriver jag i ett inlägg på debattsidan Brännpunkt att den anklagelsen är en fabrikation utan stöd i verkligheten. Du kan läsa min artikel HÄR.

Jag nämner också ett annat exempel på angrepp och misskreditering av Försvarsmaktens informatörer, nämligen när fyra redaktörer i december anklagade informationsstaben för sabotage och desinformation. Jag har kommit fram till att båda dessa händelser är tecken på stridigheter mellan journalister och informatörer. Det handlar rimligen om journalistiska utfall som har avsikten att skada förtroende för Försvarsmaktens professionella informatörer.

I anslutning till mitt inlägg på SvD Brännpunkt i dag har redaktionschefen och ansvariga utgivaren publicerat en kommentar eller ett ”svar”. Och svaret är goddag yxskaft.

I all korthet har jag tre huvudbudskap:

  1. Tidningens mycket allvarliga påstående om att Försvarsmakten skulle ha brutit mot grundlagens förbud att efterforska källa är grundlöst.
  2. Min övertygelse är att anklagelsen är författad med avsikten att skada Försvarsmaktens informationsstab.
  3. Den här händelsen, och några andra, ser jag som tecken på en hårdnande relation mellan professionella informatörer som grupp och vissa redaktioner.

Tidningsledningen förvränger i sitt svar mina ord om syftet med Försvarsmaktens webbplats. Men i fråga om mitt påstående att tidningen är ute och cyklar när den utslungar en grov anklagelse mot Försvarsmaktens informatörer har redaktionschef och ansvarig utgivare ingenting att säga.

Nu ska jag själv göra en tolkning. Jag tolkar SvD:s kommentarstext som att tidningen står fast vid anklagelsen att Försvarsmaktens informationsstab har begått grundlagsbrott. Men underligt nog säger de inte det rakt ut. Jag hoppas att arbetsbelastningen hos JK inte får till följd att JK-utredningen dröjer alltför länge.

Fotnot: Jag har också skrivit en text om mediernas agerande generellt i försvarsfrågor och vad som kännetecknat den bevakningen. Den kan du läsa på den mediekritiska sajten Second Opinion (www.second-opinion.se).