Sverker står för öppenhet

I sex år framåt med början i slutet av mars heter Sveriges överbefälhavare Sverker Göranson. Det är en rekorderlig karl, som jag har haft nöjet att arbeta med under de dryga tre år då jag tjänstgjorde i Försvarsmakten.

Sverker är som de flesta långväga generaler på många sätt präglad av den historia och kultur som genomsyrade det militära försvaret under större delen av förra seklet. Men han är inte sämre karl än att han förändras och utvecklas med den tid som han lever och verkar i, och den Sverker som jag har lärt känna står för öppenhet.

Och med öppenhet menar jag inte att lite menlöst öppna dörren för den som vill titta in, utan en aktiv hållning som innebär att lämna bunkern, gå ut på samhällsarenan och ge sin berättelse.

Sverker Göranson är också bra på dialog, och han personifierar det situationsanpassade ledarskapet. Jag tror att många anställda i Försvarsmakten kommer att gå till jobbet nu med känslan att de ”känner” ÖB.

Sverker har emellertid en liten kommunikativ egenhet. Man kan tro att han ser en EU-koppling till varenda diskussion som rör förband och förmågor. Men ofta är det IO han menar och inte EU; hans utpräglade skånska gör det dock lite svårt att höra skillnaden. Jag är ändå övertygad om att han brinner lika mycket för Europeiska Unionen som för InsatsOrganisationen.