Checklistan över vad som är viktigt och sånt du bör tänka på när du ska anlita en moderator

  • Formulera varför ni håller det arrangemanget som moderatorn ska leda. Kom fram till vad som är syftet. Att sprida ny kunskap? Att få till en kreativ diskussion? Eller att se till att folk blir underhållna?
  • Berätta vilka som är målgruppen, och försök beskriva dem. Vad har de för kunskaper och åsikter? Vad är det för saker som de bryr sig särskilt mycket om?
  • Vilka ”ingredienser” ska förekomma på arrangemanget, förutom moderatorn? Är det en särskild sorts kompetens eller erfarenhet, eller är det att vissa profiler står på scen som är det viktiga?
  • Var noggrann vid bestämmandet av lokal, ljus och ljud. Teknik ska bara fungera, och det bästa är när auditoriet inte ens tänker på hur det kommer sig att man hör och ser bra och det flyter.
  • Fundera på vad ni efterfrågar hos den önskade moderatorn. Vilken kompetens och vilket sätt/beteende behövs för att ni ska nå målet?

Tillbaka till föregående sida