Veckopanelen – Björklunds sorti och reformisternas intåg