Civila samhället finns och funkar

Det finns både journalister och politiker i Sverige som menar stat och kommun när de talar om “samhället”. Som tycks se privatpersoner, företag och intresseföreningar som något ovidkommande i debatten. Rätt ruskigt, tycker jag. Samhället är större än staten och den offentliga sektorn. Faktum är att du och jag också är del av samhället.

Ett färskt exempel på att enskilda kan ta en samhällsroll är ett opinionsarbete som jag själv och ett antal andra föräldrar i Nacka har drivit för att skydda våra barn från beroendeframkallande energidrycker.

Vi har inte kallat in en enda myndighetsperson i detta, utan vi har uttryckt oss i debattartikel, i tidningsartiklar och i direkt dialog med livsmedelshandlare. Vi har vädjat till Coop, Vi-butiker, Hemköp och Lidl att de ska göra sin del för att inte barn i 10-12-årsåldern utvecklar ett fullt beroende av Red Bull, Battery, XL och andra socker- och koffeinbombdrycker.

Hemköp införde snabbt en åldersgräns, de andra har tvekat och grunnat på saken. Men i dag bestämde chefen för Coop Extra här i Orminge att hans butik inför en 15-årsgräns nu på måndag. Heder åt Fredrik Hedenberg för det beslutet!

Det är inte olagligt att sälja energidrycker till barn. Det finns ingen rekommendation från handelns centrala branschorgan om att avstå från att sälja Red Bull och de andra taurindryckerna till barn. Ändå har Pressbyrån, Hemköp och nu Coop Extra bestämt sig för att ta ett socialt ansvar och samverka med oss föräldrar.

Jag är väldigt glad för Coop Extra-chefens beslut. Jag är också nöjd med att kunna visa att det går att åstadkomma resultat utan att partier, tillsynsmyndigheter eller staten blandar sig i. Det finns ett civilt samhälle och vi kan som enskilda medborgare påverka tillvaron för oss själva och våra barn.

Så här skriver Coop Extra i ett mejl sent i eftermiddag:

Vi på Coop Extra Orminge inför en åldersgräns på 15 år för alla energidrycker av typen Red Bull, Monster, Battery, X-ray, Burn, Afternoon wake up cal eller liknande dryck.

Detta gäller från och med måndag den 5/10-09.

Vi hoppas att alla handlare lokalt här i boo följer efter , vi ser också gärna att vi har en gemensam syn på åldersgränsen.

Vi har samverkat om åldersgränsen och typ av dryck med föräldragruppen som tagit tag i problemet.

Vi hoppas på stöd och förståelse från alla inblandade parter.

Fredrik Hedenberg

Butikschef

COOP EXTRA ORMINGE

Tack igen, Fredrik. Nu väntar vi på Food Market och Mattorget, två Vi-butiker som har grubblat på det här. Vi väntar också på Lidl, som fram till nu inte i något sammanhang har medgivit att de har något samhällsansvar. Går ett sådant att förena med “konceptet”?

Jag är glad i dag. Och jag kan utlova att jag som kund kommer att favorisera handlare som ser socialt ansvar som en del av ett framsynt företagande.

Upplagd av Staffan Dopping kl. fredag, oktober 02, 2009