Stockholm onsdag – restaurangernas utskänkningstillstånd

Stockholm onsdag var ett fördjupande aktualitetsprogram i Radio Stockholms unga år. Jag var nyanställd (som vikarie på ett halvår) hösten 1980, och här har jag pressat in två ämnen i samma Stockholm onsdag. Den första delen handlade om kommundelningar, som var mycket aktuellt på den tiden. Men här lyfter jag fram den sista delen av programmet som behandlar Stockholms och Länsstyrelsens policy vad gäller utskänkningstillstånd för restauranger. 1980 rådde ännu synnerligen hög restriktivitet vad gäller detta, och myndigheterna höll avsiktligt nere antalet restauranger som hade rätt att servera alkohol. Detta framgår tydligt av detta inslag.